Statens Serum Institut overvåger smittespredningen af COVID-19 i Danmark. Pr. 30.3.2020 fremgår det af Epidemiologiske overvågningsrapporter om COVID-19, at der er bekræftede COVID-19 tilfælde med folkeregisteradresse på Læsø. Læsø Kommune har verificerede data ved Statens Serum Institut, som bekræfter, at der er foretaget positiv COVID-19-test.

De kommunespecifikke data opgøres pr. 100.000 borgere. Antallet af bekræftede tilfælde er fortsat få, og grundet et indbyggertallet på ca. 1.800, fremgår Læsø Kommune i kategorien ”ustabil incidens”. Læsø Kommune får udelukkende besked om bekræftede tilfælde, hvis kommunen leverer ydelser, eksempelvis sundheds-/omsorgsydelser, til de pågældende borgere. Der er pt. ikke bekræftede smittede, der modtager disse ydelser fra Læsø Kommune.

Antal COVID-19-tilfælde per 100.000 indbyggere i alt (kumulativ incidens), fordelt på kommuner

Figur 4 A. Antal COVID-19-tilfælde per 100.000 indbyggere i alt (kumulativ incidens), fordelt på kommuner. Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport. Opdateret 31. marts kl. 13:00

Ny Coronavirus (COVID-19) er en ny virus og dermed er alle modtagelige for smitte, da vores immunsystem aldrig har ”mødt” virussen før. Det betyder, at der er risiko for, at rigtig mange bliver syge på samme tid.

På baggrund af udbredelsen af COVID-19 i Danmark, arbejder Sundhedsstyrelsen nu ud fra en afbødningsstrategi, idet der forventes at komme en smittespredning bredt i samfundet. Indsatserne målrettes mod at begrænse smittespredning gennem tiltag som øget hygiejne og begrænsning af større forsamlinger og tæt kontakt. Målet med strategien er dels at forhindre, at alt for mange bliver syge på samme tid, og dels at beskytte særlige risikogrupper såsom ældre, især ældre over 80 år, og personer med moderat og svær kronisk sygdom.

Betyder bekræftede tilfælde, at borgerne skal gøre noget anderledes?

Alle skal fortsat følge de samme anbefalinger som hidtil. Som beskrevet i ovenstående er ny Coronavirus (COVID-19) ikke tidligere kendt hos mennesker, det betyder at der er risiko for at mange bliver syge på samme tid. Risikoen for smittespredning mindskes ved, at følge myndighedernes anbefalinger. I nedenstående video fortæller Sundhedsstyrelsen hvordan du skal forholde dig, både hvis du er rask og hvis du har symptomer:

Find mere om ny Coronavirus (COVID-19) ved Sundhedsstyrelen og på coronasmitte.dk

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.