Nordjyllands Beredskab har udarbejdet en plan for risikobaseret dimensionering i beredskabet frem til 2021.

Planen udsendes den 13. februar 2017 i fire ugers offentlig høring frem til den 13. marts 2017.

Beredskabet skriver således om målet for planen:

Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere og virksomheder. Liv, helbred og værdier står på spil, når vejret er voldsomt, hvis der sker et forureningsuheld, eller hvis det brænder. Det enkelte menneskes liv bliver påvirket, og det har betydning for mulighederne for at drive virksomhed eller aktiviteter til glæde for borgere og gæster.

Derfor skal vi forebygge brande og hændelser, som kræver beredskabets indsats. Derfor skal vi begrænse de følgevirkninger, som voldsomt vejr, forureningsuheld, brand og menneskeskabte hændelser kan få. 

Nordjyllands Beredskab arbejder derfor effektivt for 

  • Færre hændelser, som kræver beredskabets indsats
  • Rettidig og rigtig indsats, når beredskabet rykker ud
  • Veluddannede medarbejdere og ledere, der håndterer forebyggelse og indsatser kompetent

Du kan læse mere om planen på

Beredskabets hjemmeside: 

Du kan læse hele planen på dette dikument:

Plan for risikobaseret dimensinering 2021