Beskæftigelsesplan 2020

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde i oktober kommunens beskæftigelsesplan for 2020.

Formålet med Læsø Kommunes beskæftigelsesplan er at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

En del af planen er at sikre en indsats på de områder, som Beskæftigelsesmininsteren har udmeldt som nationale mål.
Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2020:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
2. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Du finder planen  på dette link:

Beskæftigelsesplan 2020