Bjerglærken kan ses og opleves på Læsø.

Her midt i den svære corona-tid kan naturinteresserede få et sjældent syn ved Vester Nyland.

Den lille bjerglærke har gjort et ophold på Læsø og en lille flok har slået sig ned ved kanten af en sø.

Bjerlærken yngler ikke i Danmark, men er en gæst fra det nordlige skandinavien – måske endda helt fra Rusland.

Bjerglærken er på størrelse med sanglærken, men lidt slankere, ligesom helhedsindtrykket er lysere. Den kendes bedst på sine karakteristiske hovedtegninger i vekslende gult og sort samt de små, spidse, sorte ”horn”.

I sommerhalvåret lever bjerglærken hovedsagelig af mindre dyr som insekter og edderkopper. Ungerne fodres også især med insekter. Resten af året tager bjerglærken frø fra græs og forskellige urter.

På engelsk kaldes bjerglærken måske mere passende for Shore Lark – kystlærke eller Horned lark – hornlærke med henvisning til fuglens sorte fjerhorn, der er mest markante hos hannen. Og det er måske også et mere passende navn, når man tænker på Læsø, der jo ikke har mange bjerge at byde på.