Borgermøde i Fibernet og aftaleophør

Nord Energi Fiber og Læsø Kommune inviterer i fællesskab til borgermøde i læsø Bio onsdag den 3. maj kl. 19.00, hvor der vil blive orienteret om det påtænkte ophør af aftalen om kommunal deltagelse i fibernetprojektet på Læsø.

Læs Invitationen til Borgermøde

Der er i forbindelse med det påtænkte ophør af aftalen tidligere udsendt orientering og pressemeddelelser fra både Læsæ kommune og Nord Energi Fiber.

Nord Energi Fiber ønsker på grund af ændrede forudsætninger at bringe aftalen til ophør, idet selskabet har tilkendegivet, at det i tilfælde af aftalens ophør er vurderingen, at der kan udrulles bredbånd på hele Læsø på rent kommercielt grundlag og uden offentlig støtte.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde mandag aften, at man er indstillet på, at aftalen kan ophæves.

Læsø Kommune har i den anledning udsendt følgende pressemeddelelse:

Påtænkt ophør af aftale mellem Nord Energi Fibernet A/S (NEF) og Læsø Kommune vedrørende levering af WAN-netværk og udbygning af NGA-infrastruktur på Læsø.
Som det er bekendt har Læsø Kommune og Nord Energi Fiber (NEF) efter EU-udbud indgået en aftale den 4. november 2016 om NEFs levering af WAN-infrastruktur og tjenester til Læsø Kommune samt udrulning af bredbånd på Læsø efter nærmere angivne specifikationer og med støtte fra Læsø Kommune på op til 10 mio. kr.

NEF har rettet henvendelse til Læsø Kommune og tilkendegivet, at NEF på grund af ændrede forudsætninger ønsker at bringe aftalen til ophør, idet NEF har tilkendegivet, at det i tilfælde af aftalens ophør er NEFs vurdering, at der kan udrulles bredbånd på hele Læsø på rent kommercielt grundlag og uden offentlig støtte. NEF har endvidere tilkendegivet sin hensigt om at gøre dette selv og om at tilkendegive dette til markedet.

Læsø Kommune vurderer, at det på denne nye baggrund er hensigtsmæssigt at bringe aftalen til ophør, hvorved Læsø Kommune ikke skal støtte projektet og kan opnå en betydelig besparelse.

Da støtten bortfalder, er det forventningen, at det kommercielt etablerede fibernet ikke – eller i hvert fald ikke indtil videre - vil være åbent for andre udbydere end de af NEF udpegede. Det betyder, at det vil være NEF i samarbejde med Bredbånd Nord/Eniig, der vil forestå tilbud til udnyttelse af fibernet.

Det er endvidere hensigten i tilfælde af ophævelse at genudbyde leveringen af WAN-netværk til kommunen.

Der vil fra d.d. og frem til den 8. maj 2017 være mulighed for at fremkomme med eventuelle bemærkninger til det påtænkte ophør af aftalen. Bemærkningerne skal fremsendes til Læsø Kommune på mailadresse kommunen@laesoe.dk.

Det er endvidere planlagt, at der afholdes borgermøde i uge 18, onsdag den 3. maj 2017, kl. 19.00, hvor der vil være mulighed for afklaring af spørgsmål.

Læs også Nord Energi Fibers pressemeddelse om det påtænkte ophør af aftalen:

 Nord Energi Fibernet vil levere fibernet/bredbånd til Læsø uden støtte