Læsø Kommunalbestyrelse  inviterer alle interesserede borgere til et orienteringsmøde om budgetforslag 2019 således, at alle kan få den samme orientering om de økonomiske udfordringer, som kommuinen  har i forhold til budget 2019 og således at alle får mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål

Læsø Kommunes budgetforslag 2019 indeholder en manglende finasiering på ca. kr. 8.5 mio. efter at der er indregnet ”tilskud til særligt vanskeligt stillede Kommuner” på kr. 5.1 mio.

Det er en så væsentlig ubalance, at Læsø Kommune ikke selv kan skabe den nødvendige finasiering.

Derfor arbejder Læsø Kommune med at skabe forståelse hos Folketingets politikere for udfordringen og hermed forståelse for, at der skal findes en finansieringsmæssig holdbar løsning for 2019 og årene fremover.

Se også Borgmesterens pressemeddelelse

Orienteringsmødet foregår i Læsø Bio Tirsdag, den 9. oktober 2018, kl. 19.00

Mødet forventes at vare 1-2 timer, afhængig af spørgelysten.

Læsø Kommune vil sørge for, at I ingen går glip af aftenkaffen. og tilmelding er ikke nødvendig.