Pressemeddelelse 
Januar 2017

Mange har en idé om, hvad man kan gøre for at bevare eller forbedre sin fysiske sundhed – men hvad med den mentale sundhed? Mental sundhed og trivsel er mindst lige så vigtig som fysisk sundhed.

Fra den 1. februar er det som noget nyt for borgerne på Læsø muligt at teste i hvor høj grad, man gør noget, der styrker ens egen og andres mentale sundhed – på mentaltsund.dk, som lanceres af indsatsen ’ABC for mental sundhed’, der er støttet af Nordea-fonden.


At have det godt, trives og fungere i hverdagen – kort sagt at være mentalt sund – er mindst lige så vigtigt som at være fysisk sund, da det fremmer livskvaliteten og fx modvirker depression og angst. Men hvad vil det mere præcist sige at 

være mentalt sund, og hvordan kan man blive klogere på sin egen og andres mentale sundhed? Svarene skal findes i indsatsen ’ABC for mental sundhed’, som byder på konkret viden, råd og a

ktiviteter, og nu også lancerer en helt ny test, hvor det er muligt for borgerne på Læsø at teste deres mentale sundhedsadfærd – på mentaltsund.dk. Samtidig giver testen bud på, hvordan man kan styrke sin egen og andres mentale sundhed og livsglæde.

Man kan groft sagt tale om tre stadier af mental sundhed – høj, moderat og dårlig. Udenlandske undersøgelser viser, at gruppen med dårlig mental sundhed har næsten 6 gange højere risiko for at udvikle depression end dem med høj mental sundhed, og gruppen med moderat mental sundhed har omkring 3 gange øget risiko i forhold til dem med høj mental sundhed. Men den gode nyhed

 er, at den mentale sundhed kan trænes og styrkes akkurat som vores fysiske sundhed – fx ved at være en del af fællesskaber.

Gennem aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed kan vi forbedre og styrke vores mentale sundhed. Det er afgørende for vores trivsel, og der er mange forskellige måder og niveauer, vi kan handle på. Fx ved at gøre noget for andre, være med i en madklub, læse en bog, spille et spil med børnene, gå en tur, give tid til ro og fordybelse eller være en del af den lokale idrætsforening. Det handler om at finde ud af, hvad der giver livet mening, glæde og værdi”, fortæller Vibeke Koushede, seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed og ekspert i mental sundhedsfremme.

I Læsø Kommune ser man frem til at få et redskab til borgerne, der kan støtte dem i at få fokus på mental sundhed og trivsel. Lone Broe Christiansen, formand for Social- og Kulturudvalget i Læsø Kommune, udtaler:

”ABC-testen er et konkret værktøj som alle kan anvende. Testen bidrager til at den enkelte får indsigt i hvad mental sundhed er og åbner samtidig op for en refleksion over mulighederne for at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt.”

Hos Nordea-fonden, der støtter ABC for mental sundhed, ser man også frem til lanceringen af testen:

At have det godt med sig selv og andre er en vigtig forudsætning for et godt liv. Testen tager temperaturen på din mentale sundhedsadfærd – og samtidig giver den konkrete bud på, hvad du kan gøre for at skrue op for din og andres sundhed og livsglæde”, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Læs mere og test dig selv på www.mentaltsund.dk 

For yderligere info, kontakt venligst:

Lars Hübertz: lh@psykiatrifonden.dk / 29 29 12 11
Sarah Vadgaard: sv@psykiatrifonden.dk / 30 31 48 69 

Fakta: Om ABC for mental sundhed

ABC for mental sundhed er et afprøvningsprojekt, der skal løbe over to år, og som er støttet af Nordea-fonden. ABC for mental sundhed er en ny måde at se på tingene. Fokus skal væk fra psykisk sygdom og risikofaktorer og i stedet rettes mod de ting, der gør og holder os mentalt sunde. ABC for mental sundhed har tre konkrete anvisninger: Gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt. Det øger chancerne for mental sundhed og et godt liv.
Projektets afprøvningsfase sker i syv udvalgte kommuner: Gribskov, Odense, Aalborg, Jammerbugt, Slagelse, Læsø og Frederiksberg.

Se mere på www.abcmentalsundhed.dk