Pressemeddelelse fra Læsø Kommune

Der er nu udmeldt særtilskud for budgetår 2019 – tilskuddet til Læsø Kommune lyder på kr. 5.064.000.

Det dækker på ingen måde ubalancen i budgetforslaget, hvorfor der onsdag den 29. august 2018 blev taget kontakt til Økonomi og Indenrigsministeriet med henblik på at få et møde med Økonomi og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Begrundelsen for ønsket om et møde med Økonomi og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille er, at Læsø Kommune har ansøgt om kr. 14 mio. og har naturligvis begrundet ansøgningen

Ansøgningen beskriver også, at Læsø Kommune ingen muligheder har for at skabe balance i budget 2019, såfremt ansøgningen ikke imødekommes med det fulde beløb.

Læsø Kommune havde møde med Økonomi og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille den 21. august 2018, hvor Borgmester Karsten Nielsen og Kommunaldirektør Jørgen Christiansen redegjorde for alvoren bag den fremsendte ansøgning og alvoren bag budgetforudsætningerne for år 2019.

Borgmester Karsten Nielsen var efter udmeldingen om særtilskuddet til Læsø Kommune i den situation, at et møde med Økonomi og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille endnu engang var påkrævet.

Der er den 30. august 2018 modtaget en skrivelse fra Økonomi og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, hvor de mest væsentlige pointer i Ministerens skrivelse er følgende:

  • Jeg har desværre ikke mulighed for at afholde endnu et møde med borgmester Karsten Nielsen i nærmeste fremtid. I stedet vil jeg gerne uddybe baggrunden for det meddelte særtilskud.
  • Alt i alt er der i foråret og ved den seneste ansøgningsrunde foretaget en udmelding af tilskuddene ud fra det aktuelle oplysningsgrundlag vedrørende kommunernes økonomiske situation, og ministeriet finder ikke, at der er grundlag for en ny vurdering af Læsø Kommunes økonomi.

Det betyder for Læsø Kommune, at der skal vurderes på alternative muligheder for at skabe balance i budgetforslaget.

Kommunalbestyrelsen vurderer stadig, at mulighederne for at skabe balance ved tilpasning af budgetforslaget ikke er til stede.

Kommunalbestyrelsen vurderer derfor også stadig, at der skal en landspolitisk støtte til for at sikre Læsø Kommune den nødvendige økonomiske hjælp.

Derfor vil der nu blive arbejdet med at skabe en landspolitisk interesse for situationen i Læsø Kommune.

Tidligere i året 2018 blev der stillet forslag om en ændring af forudsætningerne for den samlede finansiering af de danske kommuner. Læsø Kommune håbede i den forbindelse, at der kunne blive holdbare løsninger for kommuner med demografiske og finansieringsmæssige udfordringer. Desværre blev der ikke gennemført ændringer til fordel for svagt stillede kommuner. Derimod er puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner blevet reduceret og Læsø Kommunes håb om den tilstrækkelige nødvendige hjælp fra denne pulje er nu også blevet slukket.

Tidligere Borgmestre på Læsø har i deres funktionsperioder gjort opmærksom på den økonomiske udfordring i Læsø Kommune. Desværre indtil nu uden held til at skabe en fremtidssikret løsning for Læsø Kommune.

På Kommunalbestyrelsens vegne

Karsten Nielsen
Borgmester