Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. april 2016 at genåbne budget 2016 for at gennemføre omlægninger, låneoptag og besparelser, der til sammen kan styrke kommunens likviditet.

Målet med genåbningen af budgettet er at styrke likviditet med 10 mio. kroner.

Blandt de besluttede forslag til reduktioner i kommunens udgifter er lånefinansiering i stedet for kontant betaling af forskellige investeringer i bl.a. billetautomater på havnene, energioptimering af Læsø Kur, Landsbyfornyelse og opmarcharealerne ved færgen på i alt kr. 2,3 mio. Endvidere indgår besparelser og omlægninger for 6,5 mio. Det drejer sig bl.a. nedsættelse af færgetilskud, kollektiv trafik, samlæsning af klasser på skolen, salg af flis, vejvedligehold og omlægning af ledelsesopgaver.

Blandt beslutningerne er også et ansættelsesstop i kommunen for den resterende del af 2016.