Budget 2017 vedtaget ved 2. behandlingen

Læsø Kommunes budget 2017 er på plads.

Budget 2017 blev vedtaget på Kommunalbestyerlsens ekstraordinære møde den 10., oktober.

Kommunalbetsyrelsen havde den 12. september indgået en bdugetaftale, og denne aftale danner naturligvis grundlag for det vedtagne budget.

Budgettet blev vedtaget med 8 stemmer for og en imod.
Den enlige nej-stemme tilhørte Kim Rulle, der var indkaldt som suppleant for Ole Larsen. Kim Rulle begrundede sin stemme med, at han som suppleant ikke havde nogen mulighed for at forholde sig til detaljerne i budgettet.

Også Folmer Kristensen var fraværende. Hans suppleant Erling Mortensen stemte for budgettet.

Du kan læse budgetaftalen og det bagvedliggende talmateriale med forudsætninger og specifikationer her på hjemmesiden.

Link til budgetsiden