Kommunalbestyrelsen har med baggrund i meddelelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om et særtilskud som særligt vanskeligt stillet kommune på "kun" 4,4 mio og ikke 10 mio. som ansøgt brugt perioden mellem første behandlingen og anden behandlingen af bidget 2018 til at finde de nødvndige reduktioner.

Der kan derfor på kommunalbestyrelsesmødet på mandag drøftes og besluttes et budget i balence.

Per Bragt (DF) har fremsat tre ændringsforslag, der sættes til afstemning på mødet.

Kalenderen for budgetprocessen kan læses her