Aflønning af ledelsen i Læsø kommune

Vi kan registrere en stor interesse for aflønningen af ledelsen i Læsø Kommune.
Vi kan forstå, at der er en udbredt misforståelse omkring, at kommunaldirektør og chefer er blevet tildelt store tillæg. Hvis dette var tilfældet, forstår vi bekymringen. Men det er således, at i Læsø kommune ligesom i resten af Danmark er aflønningen bestemt af centrale overenskomster.

Interesserede kan se beregningen ved at klikke på nedenstående link til et notat om løn og overenskomster på chefområdet.


Vi er klar over at det for en lille kommune er høje lønudgifter, men aflønningen er centralt styret. Derfor har vi en smal organisation med relativt få ledere.

Kommuneni vil normalt ikke gå ind i denne form for dialog, men i denne sag ser vi os nødsaget til at præcisere, hvad dette handler om og beklager, at vore medarbejdere skal opleve denne negative omtale.

Notat vedr. løn og ansættelse af chefer i Læø Kommune