Med forordningen om persondatabeskyttelse, der trådte i kraft den 28. maj i år følger nye krav, om at offentlige myndigheder, offentlige organer og visse private virksomheder skal udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO).

DPO er en forkortelse for DATA PROTECTION OFFICER.

Til denne opgave kan der ansættes en medarbejder, eller der kan indgås aftale om ekstern hjælp.

Læsø Kommune har valgt at indgå en aftale.

DPO-opgaven løses derfor af Advokatpartnerskabet HjulmandKaptain ved Advokatfuldmægtig Laura Koefoed Stadum.

Du kan læse meget mere om Læsø Kommunes databeskyttelse ved at følge dette link:

Databeskyttelse i Læsø Kommune