"I aften skal vi for første gang uddele Demensprisen her på Læsø. Prisen uddeles til en medarbejder, der i den grad har gjort og gør en forskel for borgere og pårørende.
Prisen skal være med til at sætte fokus på demensområdet og anerkende en medarbejder, der gør noget helt særligt i forhold til at sikre mennesker med demens et værdigt liv.
Som bekendt har alle haft mulighed for at indstille kandidater og heldigvis har mange benyttet sig af denne mulighed.
Alle indstillinger er gennemgået af en komité bestående af repræsentanter fra Ældreråd, Social- og sundhedsudvalg samt personale i Læsø kommune. På baggrund af alle indstillinger er årets prismodtager fundet.
Blandt de mange modtagne indstillinger, var det let for komiteen at vælge. For langt de fleste pegede i én bestemt retning.
Om årets prismodtager kan vi sige at hun udviser en utrættelig iver for at forbedre vilkårene for de demente samt deres pårørende på Læsø. Hendes professionelle tilgang gør en stor forskel.
Hun er ALTID nærværende, opmærksom og parat til at vejlede og oplære sine kollegaer i de situationer, der kan være vanskelige at tackle, i mødet med den demente borger.
Hun er utrættelig i sit arbejde – en ildsjæl, der gør sit ypperste for at skabe gode rammer for borgerne og deres pårørende.

Hun præsenterer Læsø Kommunes demensindsats på absolut bedste vis i sit daglige arbejde og sit samarbejde med andre kommuner, læger, speciallæger og foreninger. Hun er en fantastisk rollemodel for os alle sammen. Hun har om nogen være aktiv i udviklingen af den første demenspolitik og –strategi for Læsø Kommune. Hver eneste dag sætter hun demens i centrum. Med sin helt egen rolige og absolut menneskelige tilgang er hun medvirkende til at den demente borger fortsat føler sig set og hørt som den individuelle person han/hun er. Hun kan nemlig slet ikke lade være – for – det ligger i hendes DNA. Det er med meget stor glæde, at jeg vil bede årets prismodtager komme her op til mig og modtaget Årets Demenspris 2018 – Wenche Hestad."

Sådan lød begrundelsen, da formand for Social- og Sundhedsudvalget i Læsø Kommune, Lone Broe Christiansen overrakte prisen  med tak og lykønskning til sygeplejerske Wencke Hested.

Prisen bestod af et diplom samt et flot værk af en lokal keramiker.

Prisen blev overrakt til Wencke ved et arrangement onsdag aften i Læsø Bio, hvor det øvrige program bestod af præsentation af RAV projektet, og indlæg ved Alzheimerforeningen og overlæge Bodil Gramkov