I aftalen mellem Læsø Kommune og Foreningen Nordre Rønners Venner om brug og pasning af naturen på Nordre Rønner og fyrmesterboligen på øen, er det besluttet, at der hvert år skal holdes et møde mellem foreningen og den såkaldte styregruppe.

I styregruppen sidder medlemmerne af teknik- og Havneudvalget og en repræsentant for Friluftsrådet.

Tirsdag den 1. august tillod vejret endelig, at mødet kunne afholdes. Mødet holdes nemlig på Nordre Rønner, så det er helt afgørende, at man lkan sejle derud.

På mødet blev det drøftet, hvilke opgaver der skal løses i det kommende år inde for det budget på i alt kr. 50.000, som Læsø Kommune har afsat.
Udgangspunktet for aftalen er, at kommunen betaler materialer, og foreningenes medlemmer udfører arbejdet som frivilligt arbejde.

Samtidig med mødet var et arbejdshold i gang med at skifte tre vinduer i bygningen og fjerne sand fra og dermed uddybe den lille anløbshavn.

Der var dog også tid til rydde lidt vildvoksende småbuske og græsser omkring stisystemet og naturligvis almindelig huggeligt samvær.

Alle interesserede, der selv kan komme ud til Nordre Rønner, er velkomne på øen. Ved medlemsskab af foreningen, kan man få en nøgle, så man har adgang til bygningen, men alle er velkomne til at gå en tur rundt på øen og nyde den dejlige natur og det fantastiske fugleliv - bortset fra i fredninmgsperioden.
Af hensyn til fuglelivet er der fredning i yngletiden, som medfører adgangsbegrænsninger i perioden 1.4. – 15.7. I den periode er det kun tilladt at færdes på det område, hvor græsset er slået. Men det er altså ikke nu i august.

Du kan læse mere om Nordre Rønner og foreningen på Foreningens hjemmeside

Foreningen Nordre Venner