Repræsentanter for Dansk Folkrpartis ledelse med Kristian Thulesen Dalh i spidsen besøgte onsdag den 24. januar Læsø for at hilse på partoets første borgmester.

Borgmester Karsten Nielsen og mange af de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer mødtes med DF-toppen på Kommunekontoret, hvor der blev drøftet mange af de udfordringer, som Læsø Kommune ser fem til og håber på, at DF på Christiansborg vil være med til a sætte fokus på.

Mandag aften var der inviteret til borgermøde i Vesterø Idrætshus, og mange benyttede lejligheden til at møde frem for at udveksle ideer og synspunkter med gæsterne.