Omkring 80 borgere havde tilmeldt sig Social- og Kulturudvalgets dialogmøde om den fremtidige organisering af beskæftigelsesområdet og Jobcenteret på Læsø.
På grund af de mange tilmeldte var mødet flyttet fra Kommunekontoret til Samlingssalen på Skolen.

Mødet var præget af en livlig og god debat, og det var tydeligt, at nærheden mellem sagsbehandlere og borgere er en vigtig del af den service, der opleves.

Social- og Kulturudvalget lagde vægt på at understrege, at der ikke på nogen måde er taget beslutninger om at ændre forholdene i forhold til nu.
I forbindelse med vedtagelsen af Beskæftigelsesplanen for 2016 havde Kommunalbestyrelsens medlemmer givet hinanden håndslag på at evaluere det forpligtende samarbejde med Frederikshavn om beskæftigelsesindsatsen, og de forslellige notater og beregninger, som administrationen har udarbejdet, er dele af denne evaluering.

De udsagn og synspunkter, som kom til udtryk på mødet, blev noteret og vil nu også indgå i evalueringen og diskussionen frem mod en beslutning om den fremtidige organisering og opgaveløsning på området.