Søndag den 11. september kl. 22.00
Drikkevand rent igen

Læsø Forsyning ophæver anbefaling om at koge drikkevandet.

Nye prøver viser at kravene til bakterietallet i drikkevandet igen ligger under grænseværdierne.

Prøver på vandværket har sammen med en teknisk gennemgang af vandværket i løbet af weekenden afdækket den sandsynlige årsag til de forhøjede værdier i prøverne i det anlæg der belufter råvandet. Vandet fra boringerne er også undersøgt og prøverne viser at det opfylder alle hygiejnekrav.

Det er tilfredsstillende at vi nu har fundet kilden, oplyser Læsø Forsynings direktør Lillian Kristensen.

Lørdag den 10. septemer kl. 9.52
Læsø Vandforsyning har fredag fået udtaget prøver, som nu er ved at blive analyseret. Vi forventer svar herpå sidst på søndagen, senest mandag morgen
Vi er i tæt dialog med embedslægen, som anbefaler at koge vand til husholdning - indtil prøver viser at kvaliteten igen er i orden.
En teknisk gennemgang af værket har ikke vist nogen uregelmæssigheder.
Vi informerer igen, så snart der er nyt.


Fredag den 9. september 2016 kl. 10.50
Det kan supplerende til pressemeddelelsen oplyses, at vandet fra Læsø Forsyning gerne må anvendes i husholdningen til andre formål end drikkevand. Det vil sige, at man uden kogning kan anvende vandet til f.eks. vask og dyrevanding.

Fredag den 9. september 2016 kl. 10.12:
Pressemeddelelse:

Drikkevandsforurening på Læsø.

Læsø Vandforsynings rutinemæssige vandprøver fra den 6. september viste sig at indeholde et forhøjet tal for jordbakterier.

Der arbejdes lige nu intenst på at finde årsagen og forureningskilden, og der foretages en grundig teknisk gennemgang af Vandværket, samtidig med at nye prøver analyses allerede i dag.

Kommunen koordinerer handlingsplanerne med Embedslægen med henblik på at sikre de bedst mulige anbefalinger og retningslinjer i forhold til forbrugerne. Forureningsgraden kan beskrives som moderat.
Tallene fra den 6. september ligger lige over de godkendte grænseværdier, men er dog af en størrelse, hvor Embedslægen anbefaler, at al vand til drikkebrug koges i et minut.

Kommunen har henvendt sig til Læsø Lægehus for at undersøge, om patienter har henvendt sig med symptomer eller ubehag, der kan have en sammenhæng med forureningen. Lægehuset har ikke haft sådanne henvendelser.

Kommunen bliver bekendt med forureningen sent torsdag aften, og forbrugere og borgere informeres, dels ved direkte telefonisk orientering til bl.a. institutioner, Læsø Færgen, Fiskeindustrien og andre store forbrugere og dels via sms fra Læsø Forsyning og på kommunens på kommunens forskellige maillister, hjemmeside og Facebook til alle andre.

Endvidere har Kommunen orienteret pressen.

De nye prøver, både ved boringer, på vandværket og forskellige steder på ledningsnettet hasteanalyseres, og Kommunen orienterer hurtigst muligt, når der foreligger nye oplysninger om årsagen til forureningen eller andre relevante meddelelser.

Forbrugerhenvendelser kan rettes til Læsø Forsyning på telefon 96 21 30 34, mens pressehenvendelser bedes rettet til Konstitueret Direktør Lillian Kristensen på telefon 20470241.
 

Fredag den 9. september 2016, kl. 7.50
Læsø Vandforsyning har konstateret, at der er fundet for mange bakterier i drikkevandet på Læsø..

Vi anbefaler derfor, at man koger vand, som skal anvendes i husholdningen. Vandet bør koges i et minut ved 100 grader.

Vi undersøger nu årsagen til problemet, og vi vil løbende holde forbrugerne orienteret både via sms, Kommunens hjemmeside, Facebook samt Læsø Forsynings hjemmeside.