Folketingets vedtog den 1. juni 2017 en forhøjelse af tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer med 11.7 mio. kr. i 2017.

Disse midler er nu fordelt til de kommuner, der har udgifter til denne transport.

Læsø Kommune modtager derfor godt 1 mio. i ekstra tilskud i 2017.

Fremover indregnes beløbet i de generelle tilskud, som kommunerne modtager, men i år er der altså tale om en ekstrabevilling, som Kommunalbestyrelsen dirigere videre til færgen.

Kommunalbestyrelsen behandler derfor på sit møde mandag den 28. august tilskuddet som en indtægtbevillingssag.