På Kommunalbestyrelsesmødet den 24. september blev der nedsat endnu et politisk udvalg til behandling af en særlig sag.

Ved konstitueringenen efter valget blev der oprettet et sådant udvalg med det formål at lave en samlet natur- og landskabsplan for Læsø, og det nye udvalg skal videreudvikle den ansøgning som Læsø tidligere indsendte med henblik på hele vores ø-samfund kan få en plads på Unescos verdens natur- og kulturarvsliste.

Der er lang vej til at opnå status som Verdensarv men sammen med det afslag om en plads på tentativlisten, som Styrelsens sendte for et par måneder siden, så modtog kommunen en opfordring fra selvsamme styrelse til at arbejde videre med ansøgningen. Der er altså derfor grund til at tro, at Læsø har potentiale til den flotte status.

Udvalget, der endnu ikke rigtig har noget navn, kommer til at bestå af Borgmester Karsten Nielsen, Jens Morten Hansen (Kommunalbestyrelsen), Jess Jessen Klixbüll (Læsø Museum), Poul Christensen (Læsø Salt), Kirsten Larsen (Læsø Museumsforening), Henning Johansen (Læsøs landbrug), Lillian Kristensen (Læsø Tangtage), Gregers Jacobsen (Læsøs fiskeri), Gitte Melchjorsen (Læsø Turist- og Erhvervsforening) og Leif Ladefoged (Læsø Kommunes administration)