Læsø Kommune bygger ny mandskabsbygning.

Opgaven udbydes i entreprise, og Læsø Kommune indhenter tilbud i hovedentreprise

Der er indkommet fem tilbud, som nu vil blive behandlet.