De nordjyske Kommuners kontaktråd - KKR - arbejder på, at Folketingets beslutning om, at kommuner i fællessskab kan opnå frikommunestatus i forhold til løsning af udvalgte kommunale opgaver, kan give Nordjylland mulighed for at løse beskæftigelses- og intergrationsopgaverne på en smartere måde.

De nordjyske kommunalbestyrelser og byråd vedtager i løbet af maj, om den enkelte kommune vil være med.

Formålet med frikommuneforsøget er i følge KKR:

at arbejdet med ideer, der rammer ind under følgende temaer:

– Kvalificeret arbejdskraft generelt

– Lovgivningsmæssige barrierer for smidig sagsbehandling

– Sammenstilling af beskæftigelse og integration og nytænkning på integrationsområdet.

Alle forslag skal bidrage til det overordnede formål, der handler om at skabe mere vækst i Nordjylland, hvilket igen forudsætter, at der er relevant og kvalificeret arbejdskraft til rådighed for erhvervslivet.

Det bliver næppe nemt at forsvare et nej til forsøget.