Kommunalbestyrelsesmødet den 25. maj bliver i lighed med de foregående møder livestreamet og kan følges på kommunes youtube kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCv_Gq9L090iS5imYonCbwzA/

Dagsordenen til mødet kan læses på her på hjemmesiden.

https://www.laesoe.dk/politik/politik-dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=4f6bce0b-e090-4ebf-94f7-6815d153f101&searchText=

Den gradvise genåbning af samfundet, og dermed muligheden for at flere mennesker igen må forsamles, betyder muligvis, at Kommnalbestyrelsesmødet i juni igen kan være åben for tilhørere, men det er planen at streamingerne skal fortsætte, så alle har en lejlighed til at følge det politiskek arbejde - også selvom man skulle være forhindret i at møde op i Mødesalen den sidste mandag i hver måned.