Færgeselskabet er i dag et K/S og samtidig et såkaldt paragraf 60-selskab - et fællesselskab mellem flere kommuner. Samsø Kommune er på den måde medejer af selskabet. 

Den selskabsløsning  har vist sig uhensigtsmæssig, bl.a. gennem sager i Ankestyrelsen, der har underkendt selskabets vedtægter.

På vegne af fem-mandsgruppen i Kommunalbestyrelsen har Per Bragt (DF) feremsat et forslag om, at Færgheselskabet opkløses, og Læsæ Færgen i stedet bliver rent kommunal med et politisk udvalg som "bestyrelse". Denne løsning vil efgter forlsdagsstillernes opfattelsen giver en direkte og entydig kommandovej og beslutningskompetence, og en sammenlægning vil give mulighed for langsigtede og nødvendige besparelser for kommunen, vurderer forsdlagsstillerne.

 

Forslaget behandles på Kommunalbestyrelsens møde mandag den 1. juli, og såfremt det vedtages og et arbejde med selskabsnedlæggelse og oprettelse af en ny styrelsesform skal påbegyndes, forventer administrationen, at virksomhedsoverdragelse osv. kan være på plads i løbet af seks til 12 måneder.

Samsø Kommune skal i givet fald godkende beslutningen, men da Samsø selv har valgt en lignende konstruktion for Samsøfærgen anses det ikke for sandsynligt, at Samsø Kommune vil modsætte sig.