Landdistrikternes Fællesråd har udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at et bredt flertal af Folketingets partier melder sig klar til at prioritere flere midler til de lokale aktionsgrupper, der støtter erhvervs- og kulturprojekter i de mindre lokalsamfund.

Måske betyder detm, at den 30 %'s reduktion, der blev besluttet for to år siden, bliver rullet tilbage.

Landdistrikternes Fællesråds formand Steffen Damsgaard konstaterer i meddelelsen at 

"De lokale aktionsgrupper er væsentlige aktører i arbejdet med at understøtte udviklingen i landdistrikterne. Midlerne, som uddeles, understøtter de lokale ildsjæles arbejde med at realisere deres gode idéer og skabe grobund for erhverv og bosætning i de mindre lokalsamfund. Mange arbejdspladser er blevet skabt takket være aktionsgrupperne."

Fakta om Lokale Aktionsgrupper:

  • LAG er lokalt forankrede foreninger, der arbejder for at skabe udvikling og innovation i danske lokalsamfund. 56 kommuner og danske småøer indgår i LAG-inddelingen
  • Der er ialt 29 lokale aktionsgrupper i Danmark - heraf syv med integrerede FLAG (fiskeri-grupper)
  • Hver lokal aktionsgruppe modtager EU-midler, som bestyrelsesmedlemmerne i gruppen fordeler til lokale projekter. Det kan f.eks. være stiftelse af små virksomheder, aktiviteter for turister eller nye kulturtilbud.

På Læsø er følgende medlem af den lokale bestyrelse:

Borgmester Karsten Nielsen (formand)
Erik Nielsen
Brian Valentin
Rie Toftelund Ladefoged
Karsten Neve Pedersen
Henrik Buchhave (udpeget af Regionen)

Morten Pihler er den lokale LAG- og FLAG-koordinatior på Læsø, og det er Morten, der hjælper ansøgere gennem ansøgninger og den øvrige papirjungle, der er forbundet med afrappprterng, regnskabsaflæggelse, udbetalingsanmodninger osv. osv.

Har du spørgsmål eller ideer til en ansøgning kan Morten Pihler kontaktes på mpi@laesoe.dk