Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. april at genåbne budget 2016 for at styrke kommunens likviditet.

Hvad betyder nu for Læsøs borgere?

I denne rubrik vil vi i den kommende tid beskrive nogle af de konkrete betydninger, genåbningen af budgettet vil få:

Rejsestøtten til de unge bortfalder.
Alle unge Læsø-boer, der deltager i en ungdomsuddannelse på fastlandet, er berettiget til den såkaldte Ø-SU.
Formålet har været at ligestille uddannelsessøgende fra Læsø med unge på fastlandet
Ø-SU'en bstår af en opholdsstøtte, hvor kommunen yder tilskud til bl.a. den husleje, som den unge har på fastlandet og en transportstøtte, der betyder, at den unge kan rejse gratis med færgen og på en måde bedre kan bevare kontakten med famile og venner på øen.
Fra sommerferien bortfalder denne rejsestøtte. Den unge får altså ikke længere et årskort til færgen. Opholdsstøtten røres der ikke ved.
Den beregnede besparelse på det kommunale budget udgør kr. 80.000.

Ansøgning om opholdsstøtte kan ske her fra hjemmesiden:

Ansøgningsskema om Ø-SU.


Ansættelsesstop
Fra den 26. april blev der indført et ansætelsesstop i Læsø Kommune. 
I praksis betyder ansættelsestoppet, at alle stillinger, som Direktionen mener er nødvendige, bliver opslået og genbesat, mens vikardækninger og stillinger, der opstår som følge af medarbejderes pensionering eller egen opsigelse, og hvor arbejdsopgaven med rimelighed kan fordeles på de øvrige ansatte eller udsættes, ikke bliver opslået ledig.
I praksis betyder det, at man som borger kan opleve længere ventetid eller andre mindre forringelser på det serviceniveau, men er vant til.
Den beregnede besparelse på det kommunale budget udgør kr. 500.000.

Samlæsning på skolen
Dele af den reduktion, som laves på skoleområdet, udmøntes ved, at lave samlæsning i overbygningen.
Det betyder, at 8. og 9. kl. skal samlæses i dele af deres undervisning. Det vil foregå i: tema-fagdage, enkelte timer og enkelte fag.