Den 1. oktober tog Læsø kommune et nyt dokumenthåndteringssystem i brug.

Det hedder SBSys (SagsBehandlerSystem), og hermed er det slut med KMDSag og den kendte måde at se de politiske dagordener og referater på. Sammen med KMDSag udgår Politikerweb.

Politikerweb erstattes af et system, der hedder Prepare.
Prepare gengiver dagsordenen direkte på kommunens hjemmeside, så interesserede borgere kan følge med i, hvad der foregår i Kommunalbestyrelsen og i de poltiske udvalg.

Endnu er det ikke muligt at abonnere på en mail, der fortæller, at der er publiceret en ny dagsorden eller et nyt referat. 
Som hovedregel offentliggøres dagsordener senest fire dage før et møde i Kommunalbestyrelsen eller et udvalg, og referatet offentliggøres dagen efter mødet.

Referaterne fra tidligere møder kan stadig læses på politikerweb.

Både Prepare og det gamle politikerweb finder du på siden: politik/dagsordner og referater