Gratis PLUSTUR forlænges til 1. januar

Bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab har besluttet at forlænge den gratis PLUSTUR resten af året. 

PLUSTUR er den nyeste kørselsordning, der tilbydes i den kollektive trafik, og ordningen giver mulighed for at blive afhentet på sin adresse og kørt til det nærmeste såkaldte knudepunkt på hovednettet. På Læsø er det Vesterø Havn, Skolepladsen i Byrum eller Østerby Havn. Man kan også blive kørt den anden vej - altså fra Knudepunktet og hjem til sin  adresse. Kørslen kan kun bestilles via Rejseplanen.

Kampagnen med gratis kørsel på Plustur har indtil nu været en stor succes, hvor det er lykkedes med at sprede kendskabet til og udvide målgruppen for Plustur. Antallet af ture har haft en positiv stigning, mens antallet af unikke brugere ligeledes er steget markant.

Med den forlængede periode (11. november – 31. december) forventer NT, at man kan øge kendskabet og nå ud til endnu flere brugere. Særligt afgørende for beslutningen er december måned, den såkaldte julefrokostsæson, hvor vi håber at kunne ’ramme’ de kunder, der ellers sjældent er i kontakt med den offentlige trafik. Kampen med gratis kørsel har indtil nu været en meget effektiv måde at markedsføre på.

Udviklingen i antal passagagerer og rejser i 2019. Til og med uge 44 er det samlede rejsetal i 2019 på 6.219 passagerer. Det er NT's skøn, at ordningen med dette niveau ender mellem 9.000 og 10.000 passagerer for hele 2019. Dette er stadig et godt stykke under, hvad der oprindelig var forudsat i NT’s mobilitetsplan 2017-20, hvor der blev forudsat knap 50.000 årlige plusture.