Graveaktiviteter i Byrum

Nu bliver der gravet i Byrum. De første meter af det nye fibernet nedlægges langs Byrum Hovedgade.
I de komnmende uger vil der derfor blive udført grave/flisearbejde i fortovet på sydsiden af Byrum Hovedgade mellem Tørkerivej og Doktorvejen samt ved kommunekontoret, og der vil være graveaktiviteter fra Gl. Kirkevej 15 og til T-krydset Byrum Hovedgade/Doktorvejen   

Mandag den 6. februar kl. 12.00 blev projektet alvor.

Direktør Christian Frost Lauritsen, Nord Energi Fiber tog sammen med Borgmester Tobias B. Johansen klippede afmærkningsbåndet og tog det første spadestik til hovedcentralen på Gammel Kirkevej i Byrum for det nye bredbånd på Læsø.

Borgrmesteren fastslog, at dagen naturligvis er en historisk dag for Læsø, og at det store lån, som Læsø Kommune har taget i forbindelse med projektets finansiering nu skal vise sig at være en rigtig investering. Samtidig udtalte borgmesteren er stor tak til alle, der har bidraget og skubbet for at projektet nu bliver til virkelighed.

Nord Energis direktør kunne fortælle, at der ialt skal nedløgges ca. 250 km. fiberkabel, og at der er bestlt ca. 700 tilslutninger indtil nu hvilket er meget tilfredsstillende.

Der var fremmødt ca. 50 interesserede borgere til arrangementet, som kunne se, at maskinerne tog fat, straks efter, at båndet var klippet og de to små håndspader var sat lidt til side.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om projektet på dette link:

Bredbånd på Læsø