Torsdag den 6. oktober er Læsø Kommune sammen med andre "virksomheder" på lLsø inviteret til en dag, hvor Nordjysk Talentakadem fra tre Nordjyske Gymnasier kommer til Læsø med 31 elever og 8 lærere.

De tre gymnasier er Dronninglund Gymnasium, Nørresundby Gymnasium og og Brønderslev Gymnsium.

Gæsterne fremlægge ideer til udvikling indenfor de tre hovedområder: Nnturviudenskab, humaniorer og business.

Der er valgt et panel af Læsø-boer, som repræsenterer lokale virksomheder og brancher, og som skal diskutere de udfordringer, man oplever i lyset af de ideer, som de unge mennesker har valgt at beskrive som udviklingsforslag.