Søfartsstyrelsen har anmodet landets kystkommuner om at indsende beskrivelser over temaer, som kommunerne ønsker skal indgå i en kommende havplan for Danmark.

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget besluttede på sit møde mandag den 16. april, at Læsøs første bidrag til planen skal udarbejdes i amarbejde med det nye Udvalg for Læsøs Natur og Landskab.

En havplan bestemmer den fysiske og tidsmæssige fordeling af aktiviteter i og anvendelse af det maritime rum. Det vil sige, at havplanen skal angive, hvor og hvornår der for eksempel må opstilles havmøller, fiskes med bundgarn, indvindes råstoffer, mv.

Havplanen skal tage hensyn til samspillet mellem hav og land, hvilket blandt andet omfatter forholdet mellem de havbaserede anlæg og aktiviteter på den ene side, og den landbaserede infrastruktur (havne m.v.) og kommune- og lokalplanlægning på den anden.