Husk at søge tilladelse

Hvis du har ansvaret for et arrangement, skal du huske, at det sikkert kræver en tilladelse.

Telte og andre konstruktioner, som opstilles midlertidigt, skal godkendes, inden de opstilles og tages i brug. Godkendelsen kan i forhold til byggeloven enten være i form af et certifikat eller en byggetilladelse.

Hvis telte eller konstruktioner ønsket opstillet mere end 6 uger på samme sted, betragtes opstillingen som permanent, hvilket altid kræver byggetilladelse. 

Både ejeren og brugeren af transportable konstruktioner har et juridisk ansvar i forbindelse med opstilling og brug af konstruktionerne. Der henvises til Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner. 

Gældende regler

Midlertidige konstruktioner er omfattet af byggelovens bestemmelser og det gældende bygningsreglement BR 2015. Der henvises til Kap. 1.3.5.

Transportable telte og konstruktioner er alene omfattet af reglerne i kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og kap.5, der er relevante i forhold til den konkrete konstruktion. BR15, Kap. 1.3.5, stk.3.

Telte, der anvendes af flere end 150 personer, er desuden omfattet af Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder m.v., udsendt i medfør af beredskabsloven. Derfor kan opstilling af disse ligeledes kræve tilladelse fra det kommunale beredskab. 

Telte og andre konstruktioner, som opstilles midlertidigt, skal godkendes, inden de opstilles og tages i brug. Godkendelsen kan i forhold til byggeloven enten være i form af et certifikat eller en byggetilladelse.

 

Hvis telte eller konstruktioner ønsket opstillet mere end 6 uger på samme sted, betragtes opstillingen som permanent, hvilket altid kræver byggetilladelse.

Både ejeren og brugeren af transportable konstruktioner har et juridisk ansvar i forbindelse med opstilling og brug af konstruktionerne. Der henvises til Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner.

Midlertidige konstruktioner er omfattet af byggelovens bestemmelser og det gældende bygningsreglement BR 2015. Der henvises til Kap. 1.3.5.

Transportable telte og konstruktioner er alene omfattet af reglerne i kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og kap.5, der er relevante i forhold til den konkrete konstruktion. BR15, Kap. 1.3.5, stk.3.

Telte, der anvendes af flere end 150 personer, er desuden omfattet af Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder m.v., udsendt i medfør af beredskabsloven. Derfor kan opstilling af disse ligeledes kræve tilladelse fra det kommunale beredskab.

Der kan desuden gælde regler om ansøgning og godkendelser ved afholdelsle af koncerter, festivaler og andre event.

Her kan f.eks. være behov for en lejlighedsbevilling, der skal søges hos politiet. Og i alle tilfælde skal arrangementerne anmeldes til politiet.

Du kan læse mere om emnet på nedenstående link:

Festivaler og offentlige arrangementer