Hvad synes du om vores hjemmeside?

Læsø Kommune offentliggjorde 1. juli sidste år en ny hjemmeside. Det var naturligvis vores hensigt, at siden skulle kunne betjene alle borgere i forhold til information og spørgsmål, som kan forventes besvaret på en kommunal hjemmeside. 

Vi vil nu efter godt ½ år gerne vide, om vi har nået målet og vi vil derfor bede dig om at bruge et par minutter på at besvare et spørgeskema om din oplevelse af vores hjemmeisde.
Du finder skemaet på nedestående link. På forhånd tak for din tid og deltagelse. 

Spørgeskema om Læsø Kommunes nye hjemmeside