3. februar 2017
Pressemeddelelse

 

Læsø Kommunes borgere får spørgsmålet: Hvordan har du det?

800 borgere i Læsø Kommune bliver fra 3. februar spurgt om, hvordan de har det. Det sker som led i den største landsdækkende undersøgelse af borgernes trivsel, sundhed og sygdom. Undersøgelsen er med til at udstikke kursen for kommunens sundhedstilbud.

 

Vigtigt med høj deltagelse

Det er vigtigt, at alle borgere i Læsø Kommune, der har fået spørgeskemaet, deltager i undersøgelsen. Når kommunen kender borgernes svar om deres trivsel, sundhed og sygdom, kan tilbuddene bedre målrettes de behov, som borgerne har.

”Hvordan har du det? giver et unikt indblik i hvilke indsatser borgerne på Læsø har behov for. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres hvert fjerde år og vi anvender også undersøgelsen til at gøre status over den lokale udvikling i trivsel, sundhed og sygdom. Det er derfor vigtigt, at alle de der modtager spørgeskemaet deltager i undersøgelsen.” udtaler Lone Broe Christiansen, formand for Social- og Kulturudvalget, Læsø Kommune.

Region Nordjylland står i samarbejde med de 11 nordjyske kommuner for spørgeskemaundersøgelsen i Nordjylland. Samlet set får 37.600 nordjyske borgere mulighed for at svare på, hvordan det går. Spørgeskemaet indeholder 77 spørgsmål om borgerens sundhedstilstand – lige fra mad- og motionsvaner, sygdom, trivsel og tryghed til oplevelsen af lokalsamfundets tilbud og muligheder.

Læsø Kommune sætter fokus på mental sundhed

Det er tredje gang, at landets regioner og kommuner laver denne storstilede spørgeskemaundersøgelse, som finder sted hvert fjerde år. Undersøgelsens resultater bruges til at planlægge sundhedsindsatsen ud fra de tendenser og behov, undersøgelsen viser.

Læsø Kommune har eksempelvis anvendt resultaterne fra de tidligere spørgeskemaundersøgelser ved beslutningen om, at sætte fokus på mental sundhed. Dette gøres ved i 2016-2018 at deltage i projektet ABC for mental sundhed, som handler om at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt.

Mulighed for at vinde supergavekort

Undersøgelsen afhænger i stor grad af, at så mange borgere som muligt svarer på spørgeskemaet. Alle svar er vigtige!

Svarer man på spørgeskemaet, har man mulighed for at vinde flotte præmier i form af supergavekort. Hovedpræmien er et supergavekort på 6.000 kr., hvilket skal være med til at fremme deltagelsen, da det har stor betydning for undersøgelsens resultater, at svarprocenten er høj.

De 800 borgere i Læsø Kommune er tilfældigt udvalgt i alderen 16 år og opefter. Borgerne kan svare via et link i deres e-Boks eller elektronisk ved hjælp af personlige koder, der udsendes sammen med invitationen til deltagelse i undersøgelsen. Endeligt er der også mulighed for at indsende spørgeskemaet med brev.

Resultaterne af undersøgelsen i Nordjylland og resten af landet er klar i marts 2018.

Baggrundsinformation

Hvordan har du det? 2017 er en national undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom.

Undersøgelsen skal kortlægge den generelle sundhedstilstand i Danmark. Fra både nationalt, regionalt og kommunalt niveau, er der et ønske om at kunne planlægge sundhedsindsatsen blandt andet ud fra borgernes svar.

800 borgere får spørgeskemaet i Læsø Kommune.

I alt 37.600 nordjyske borgere får spørgeskemaet. Borgerne modtager spørgeskemaet i deres e-boks fra 3. februar medmindre de er frameldt digital post, så modtager man spørgeskemaet med posten og kan sende skemaet retur i den vedlagte svarkuvert eller besvare elektronisk på nettet vha. personlige koder.

Læs mere om undersøgelsen på Region Nordjyllands hjemmeside www.rn.dk/sundhedsprofil. Her kan du også se en liste, der viser, hvor mange borgere, der bliver spurgt, i de enkelte nordjyske kommuner.

Samtidig kan du på www.rn.dk/sundhedsprofil også se det tv spot, der skal motivere især de unge til at besvare det tilsendte spørgeskema.

Region Nordjyllands Facebook-side vil der også løbende blive informeret om undersøgelsen.

Kontaktpersoner

Lone Broe Christiansen, formand Social- og Kulturudvalget, Læsø Kommune
Tlf.: 40 18 82 03, mail: lonechristiansen@laesoe.dk

Martin Lyhne Petersen, sundhedskonsulent Sundhed og forebyggelse, Læsø Kommune
Tlf.: 30 63 42 79, mail: mlp@laesoe.dk

Vickie Hayes Kyed, Projektleder, Region Nordjylland
Tlf.: 25 32 16 70, mail: vsh@rn.dk (Baggrund om undersøgelsen, detailplanlægningen og tidligere undersøgelser i Region Nordjylland)