Nyt Naturråd skal vælges og bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort

Naturråd 1 dækker kommunerne Læsø, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt og Hjørring

Erhvervsorganisationer, grønne organisationer og lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af natur, kan til inden den 4. december 2017 indstille medlemmer til Naturråd 1. 

Indstilling sker med et medlem og en suppleant. Hvis muligt indstilles både en kvinde og en mand. 

Indstilling af medlemmer skal ske til Læsø Kommune – gerne på mail til kommunen@laesoe.dk  

Yderligere oplysninger kan fås hos Stine Pagel Hansen på sph@laesoe.dk  

Læs mere om Naturrådet og om muligheden fro at indstille medlemmer på høringsprotalen

Høringsportal/Naturråd