Der kommer efter beslutning i KKR-Nordjylland (KKR betyder Kommunekontaktråd) ingen kvoteflygtninge til Læsø i 2016 og 2017.

Antallet af flygtninge, der på landsplan skal fordeles er faldet så meget, at det antal, der efter en matematisk model skulle tildeles Læsø, blev så lille, at det blev besluttet, at fordele dem på de øvrige nordjyske kommuner.

Udlændigestyrelsen har besluttet at fordele 1.104 flygtninge til  ordjylland i 2016 og 1.330 i 2017 til Nordjylland og fordeling mellem de nordjyske kommuner.