Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 24. juni en  indstilling fra Teknik-, Havne- og Kulturudvalget om at igangsætte planlægningsarbejdet i forhold til otte nye ældreboliger i Vesterø.

Forslaget om nye ældreboliger var oprindeligt stillet af Ældrerådet, der vurderer, at der i løbet af få år vil være et stort behov for boliger til ældre.

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget havde på baggrund af drøftelser med Ældrerådet, Handicaprådet, formanden for Social- og Sundhedsudvalget samt direktionen fået Boligselskabet Nordjylland  til at udarbejde et skitseforslag og en økonomisk beregning for et ældreboligbyggeri.

Opføreses af Ældreboliger betyder en kommunal forpligtelse på såvel indskud i byggeriet, en samlet garantistillelse samt en efterfølgende visitionsret men dermed også huslejeforpligtelse for boligerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at man ikke ønsker, at der arbejdes videre med sagen.
Det skal alternativt undersøges, om det er muligt at ændre projektet til bygning af ældrevenlige boliger. Det er almene boliger, som alle – herunder også ældre - kan leje.

Kommunalbestyrelsen forventer en hurtig afklaring på det spørgsmål, så et punkt kan behandles allerede på mandag den 1. juli på det ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde.