Jagt på kommunale arealer

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. april at indføre fri jagt for læsøboere med jagttegn på kommunale arealer.

Det er selvfølgelig en forudsætning, at jagtloven overholdes, og tilladelsen er givet med henblik på enejagt og ikke jagtselskaber.

Forslaget om fri jagt på de kommunale arealer var stillet af Lars Vilsen og Jens Morten Hansen i fællesskab.

Beslutningen sidestiller jagt med andre frilufts- og sportsaktiviteter f.eks. ridning, mountaibike, løb os.

De arealer der er indtil videre er omfattet af ordningen er i alt seks matrikler: et områder i Sydvesten, et område på Plamntagevej, 2 områder på Rønnerne og to områder ved Danzigmann og Bløden Hale.

I forvejen gælder en tilsvarende ordning for Nordre Rønner.

Der er udarbejdet et regelsæt for den frie jagt. Disse regler kan læses under borger/natur og fritid/jagt på kommunale arealer