Jørgen Vestby Christiansen tiltrådte midt i februar som ny kommunaldirektør i Læsø Kommune.

Jørgen Christiansen afløser dermed LIllian Kristiansen, der har været konstitueret i stillingen siden Johan Norden p.g.a. sygdom fratrådte midt på sommeren i 2016.

Lillian Kristensen fortsætter naturligvis i sit job som Teknisk Chef i Læsø Kommune.

Jørgen Christiansen har mødt personalet på kommunekontoret og vil i løbet af de første uger bruge en del tid på at besøge kommunens institutioner og sætte sig ind i de forskellige udfordringer, som Læsø Kommune har på opgavelisten.
De første politiske møder for den nye kommunaldirektør bliver Økonomiudvalgets møde mandag den 20 februar og kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar.

Jørgen Christiansen er 60 år og har været kommunaldirektør i 23 år, heraf 10 år på Langeland.
Han er kommunalt uddannet i Odense Kommune, har været ansat i Kommunernes Revisionsafdeling og har været Økonomichef i flere Kommuner. I en periode på 10 år har Jørgen Christiansen også været formand for Foreningen af Kommunale Chefer i Danmark.