Ved indleveringsfristen for kandidatlister til Ældrerådsvalget var der indkommet én liste med i alt 10 kandidater.

Kandidatlisten, der blev udarbejdet på et opstillingsmøde den 11. oktober, indeholder følgende borgere:

Kirsten Skov Abildgaard
Vibeke Kristiansen
Grethe Hoffmann
Poul Holst Mortensen
Johnny Leif Sørensen
Jørgen Toftlund
Oda Olesen
Ketty Thomsen
Lisbeth Grubb Waaentz
Per Rugaard

Alle fem medlemmer af det nuværende Ældreråd genopstiller.
Ved sdste Ældrerådsvalg i 2013 var der opstillet  ni kandidater. Dengang var det Elly Krogh og Erik Malmose, der opnåede de højeste stemmetal.