Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen afholder onsdag den 18. okober ekstraordinære møder for at få godkendt udbuddet vedr. etablering af bredbånd på Læsø.

Det er den formelle godkendelse, der skal på plads, så aftalen kan underskrives efter 10 dage, altså den 3. november,

Disse 10 dage skal bruges til at informere de øvrige virksomheder, der har budt eller har haft mulighed for at byde om resulatet.

Kommunalbestyrelsens behandling er åben, så alle er velkomne til mødet kl. 16.30, Der forventes dog et meget kort møde, da det først efter den 3. november kan fortælles, hvem der har vundet udbuddet og mere om planerne for projektets praktiske gennemførelse, gravearbejder osv.