Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender på møderne i februar et forslag til en ny kommunal udviklingsstrategi.

Forslaget er udarbejdet som et svar på de udfordringer, som blev afdækket i Implementrappprten fra 2014 og den efterfølgende konkluderende rapport med titlen: Udviklingsstrategi 2030 - en sammenhængende fortælling og udviklingsstrategi.

Implementrapporten blev udarbejdet med støtte fra Real Dania, og der skal i den forbindelse naturligvis også udarbejdes en afsluttende afrapportering med beskrivelse af de konklusioner, som Læsø Kommunalbestyrelse vælger at drage af Implements analyser og anbefalinger.

Du kan læse Implements rapporter ved at følge dette link

Politikker og strategier, Implementrappporten

Og du kan læse forslaget til udviklingsstrategi for Læsø Kommune på dette link:

Forslag til kommnal udviklingsstrategi 2030