Læsø Kommune har fremover én sammenhængende indsats til unge mellem 15 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i arbejde.

Formålet med Den kommunale Ungeindsats er, at du som ung får én samlet indgang til kommunen. Sammen har vi ansvaret for at koordinere de nødvendige indsatser, der sikrer, at du som ung kommer godt videre i uddannelse eller beskæftigelse, efter du har afsluttet dit grundskoleforløb.
Målet er, at alle unge lykkes med at etablere et godt og meningsfuldt ungdomsliv med uddannelse og / eller beskæftigelse.

Du kan som ung i alderen 15 – 25, eller som forældre, henvende dig til Den kommunale Ungeindsats og få rådgivning og vejledning i alle spørgsmål omkring uddannelse og beskæftigelse.

Læs mere om den nye Ungeindsatsen på nedenstående link:

Ungeindsatsen