Kommunalbestyrelsen mødes med folketingsudvalg.

Læsø Kommune mødtes torsdag den 21. februar med folketingets energiudvalg,
Det er deltagernes indtryk, at Udvalget var positiv og havde stor forståelse for Læsøs henvendelse.

Borgmester Karsten Nielsen skrev forrige fredag et brev til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg.

Brevet var en opfordring til at genoverveje nedgravning af elkablerne over Læsø i stedet for at renovere luftledningerne, der siden de blev sat i 1960rne har skæmmet naturen på det groveste.

I forbindelse med foretrædet har Borgmesteren udsendt denne pressemeddelelse:

Læsøs borgmester og tre medlemmer af Kommunalbestyrelsen mødes med Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg torsdag den 21. februar på Christiansborg.

Læsø Kommunalbestyrelse har fået foretræde for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg i en hastesag om renovering af Kontiskan-ledningerne hen over Læsø.

Det er Kommunalbestyrelsens holdning, at renoveringen af ledningerne, der er planlagt til gennemførelse i løbet af dette år, og som erstatter en tidligere beslutning om at kabellægge forbindelsen, er både forkert og taget på et forkert grundlag.

Kablerne forringer naturen på Læsø.
Mere end to tredjedele af Læsøs areal er beskyttet af fredninger, restriktioner, plejeforpligtelser m.v. – og så står der disse 52 grimme master fra først i 1960’rne tværs hen over det hele – og nu er der så udsigt til at de skal renoveres, så de kan holde i yderligere måske 50 år.

For ca. 15 år siden beregnede man – hvis man da ikke bare gættede – på at det ville koste ca. 200 mio at fjerne master og ledninger og grave kabler ned i stedet.

Det er Kommunens opfattelse, at de 200 mio er voldsomt overbudgetteret.

Læsø Kommune vil meget gerne bidrage med lokalkendskab til at finde den rigtigste og mest økonomiske løsning på en nedgravning.

I forbindelse med samrådet afleverede Borgmesteren ca. 1100 underskrifter mod renoveringen – det er mere end halvdelen af alle Læsøboer, der har underskrevet henvendelsen. Hertil kommer støtteerklæringer og underskrifter fra grundejerforeningerne i sommerhusområderne samt fra Naturfredningsforeningen og Frtitidrådet.

Det er et enigt Læsø, der står bag protesterne mod at renovere i stedet for at nedgrave Kondiskan- forbindelsen over øen.

De fire repræsentanter ved foretrædet var borgmester Karsten Nielsen, viceborgmester Tobias B. Johansen og udvalgsformændene Folmer Hjorth Kristensen (A) og Jens Morten Hansen (V)

Samrådet fandt sted i Folketinget, torsdag den 21. februar kl. 14.00, og repræsentanterne fra Læsø havde desuden aftalt uformelle møder med såvel Kristian Thulesen Dahl (DF) og Bjarne Laustsen (A)

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Borgmester Karsten Nielsen, tlf: 20416040, Folmer Hjorth Kristensen tlf.: 21478569 eller Kommunaldirektør Peter Pietras, tlf.: 51160830

Med venlig hilsen

Læsø Kommune.