På Kommunalbestyrelsens møde i januar blev det enstemmigt vedtaget at indføre spørgetid som en del af bestræbelserne på at sikre den størst mulige åbenhed i det poltiske arbejde.

Forslaget om spørgetid var stillet af Socialdemokraterne på Læsø, der i første omgang ønskede at alle Kommunalbestyrelsesmøder skulle indledes med mulighed for spørgsmål til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Økonomiudvalget støttede i princippet forslaget om spørgetid, men foreslog i sin indstilling til beslutning, at spørgetiden bliver udformet som dialogmøder med alle interesserede borgere, og at møderne afvikles en gang i kvartalet i forlængelse af Økonomiudvalgets møder.

Fordelen ved at lægge møderne sammen med Økonomiudvalgets møder vil være, at indput og kommentarer fra borgerne kan nå at få betydning for behandlimngen af evt. emner, der skal viderebehandles i Kommunalbestyrelsen.

Det blev samtidig besluttet, at møderne skal placeres på et tidspunkt, hvor også erhvervsdrivende og folk i arbejde har mulighed for at deltage, altså sent nok til at borgerne kan nå at møde op efter arbejdstid.

Ordningen indføres som et forsøg i fire kvartaler, hvorefetr den evalueres.

Tidspunkterne for dialogmøderne vil blive annonceret i lighed med Teknik-, Havne- og Kulturudvalgets dialogmøder i Læsø Posten og i kalenderen her på hjemmesiden.