Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29. januar 2018 at ansatte John Andersen som ny Teknisk Chef fra 1. marts.

John Andersen bor indtil videre i Bogense på Nordfyn. Han er uddannet byggetekniker og bygningskonstruktør.og har tidlihgere haft ansættelser som projektchef hos Hans Jørgensen og Søn, Munck Havne og Anlæg samt MT Højgaard.

På Læsø kender vi John Andersen fra anlægsarbejderne med ny den nye terminalbygning og de nye opmarchbåse på Vesterø Havn,
John Andersen var den gang "udstationeret" på Læsø som projektansvarlig med ansvar for koordinering og byggestyring.

Kommunens tekniske chef  står for ledelsen af 12 praktiske medarbejdere, 2 tekniske medarbejdere og de entreprenører, som kommunen har til at hjælpe sig. Endvidere har chefen det administrative ansvar for serviceringen af det politiske udvalg og indgår i Direktionen sammen med Kommunaldirektøren og Socialchefen.