På de første møder i hhv. Teknik- og Havneudvalget og Social- og Kulturudvalget valgtes medlemmer til de forskellige bestyrelser, råd og kommissioner, som Kommunalbestyrelsen på sit konstituerende møde i december besluttede, at udvalgene selv skulle besætte.

Disse udpegninger fordelte sig således:

Teknik og Havneudvalget valgte til

Læsø Museums bestyrelse: Folmer H. Kristensen og Jette Strøm. Lars Vilsen blev stedfortræder.

Kulturaftale Nordjyllands politiske styregruppe: Folmer H. Kristensen

Nordjyllands Trafikselskabs repræsentantskab: Folmer H. Kristensen

Ålborg Symfoniorkesters Repræsentantskab: Folmer H. Kristensen

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel: Folmer H. Kristensen

Vesterø idrætshus: Jette Strøm

Østerby Sportshal: Lars Vilsen

Social- og Kulturudvalget valgte til

Ungdomsskolebestyrelsen: Lone Broe Christiansen og Jette og som stedfortrædere: Per Bragt og Jens Morten Hansen

Handicaprådet: Jens Morten Hansen, Per Bragt er stedfortræder.

Samtidig tog udvalgene til efterretning, at der er navnskifte i vente, når Kommunalbestyrelsen beslutter den nye styrelsesvedtægt.

De to udvalg skifter navne til hhv: Teknik, Havne og Kulturudvalg og til Social og Sundhedsudvalg.