De nyvalgte kommunlbestyrelsesmedlemmer holdt konstituerende møde mandag den 4. december, og Karsten Nielsen blev som ventet valgt som borgmester.

Den øvrige konstitueringsaftale, som tidligere har været offentliggjort blev fulgt, men der var alligev ikke tale om en såkaldt ni - nul-konstituering.

Kommunalbestyrelsens lister anmeldte to grupper.

Såleds udgør Venstre en firemandsgruppe og de øvrige melemmer en femmandsgruppe.

Nogle af de andre poster efter r 1. januar blev ved aftalen fordelt således:

Viceborgmester

Tobias B. Johansen (V)

 

 

Økonomiudvalg (incl. beskæftigelse og erhverv)

Karsten Nilsen (DF)

Tobias B. Johansen (V)

 Bente Faurholt (L)

Teknik og Havneudvalg (incl. kultur)

Fmd.: Folmer Hjorth Kristensen (A)

Jette Strøm (V)

Lars Vilsen (L)

Socialudvalg

Fmd: Lone Broe Christiansen (V)

Jens Morten Hansen (V)

Per Bragt (DF)

Færgebestyrelsen

Fmd: Tobias B. Johansen

Karsten Nielsen

Per Bragt

Læsø Salts bestyrelse

Tobias B. Johansen

 

 

Læsø Kurs bestyrelse

Folmer Hjorth Kristensen

 

 

Læsø Forsynings bestyrelse

Jens Morten Hansen

Per Bragt

Folmer Hjorth Kristensen

Fiskerikommune – netværk

Tobias B. Johansen

 

 

Læsø Fonden

Fmd.: Karsten Nielsen

Tobias B. Johansen

Folmer Hjorth Kristensen

Der skal naturligvis fordeles en hel del flere opgaver og medlemsskaber af  bestyrelser for foreninger, institutioner og selskaber. En del af disse fordeles i de respektive udvalg og andre fordeles ved det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen.