Konti-Skan-ledningerne kommer ikke i jorden – nu.

Det er vigtigt at skelne mellem vedligeholdelse og renovering.

Det blev klart på et møde mellem Energinet og Læsø Kommune onsdag den 27. marts.

Det arbejde, som Energinet forbereder på ledningsnettet og masterne udført her i foråret er vedligeholdelse. Det er en helt nødvendig udskiftning af isolatorerne (de kæder, hvor ledningerne er ophængt), udskiftning af lederne (trådene) samt udskiftning af en mast i hver af de to endestationer.

Renovering er mere omfattende. Det vil i givet fald omfatte ny-galvanisering af masterne og udskiftning af ledningerne.

En sådan renovering fandt sidst sted i 1995, og en ny renovering er først planlagt udført igen om fem – seks år.
Der er således endnu nogen tid til at arbejde på kabellægning.

Beslutningen om en kabellægning i stedet for renovering er et rent politisk spørgsmål.

I en pressemeddelelse efter mødet med Læsø Kommune skriver Energi bl.a. ”I Energinet har vi stor forståelse for Læsøboernes ønsker om, at få ledningen lagt i jorden i stedet. Der er ingen, der ønsker at have udsigt til højspændingsmaster i deres nærområde.” og at ”Vedligeholdelsesarbejdet vil ikke efter Energinets opfattelse hindre en eventuel senere kabellægning af luftledningerne, hvis der træffes politisk beslutning herom.”

Læsø Kommune vil derfor fortsætte samarbejdet og diskussionen med folketingets partier og Energiministeriet i bestræbelserne på, at kabellægning af forbindelsen over Læsø kommer tilbage på den samlede kabellægningsplan, hvorfra den blev fjernet i forbindelse med  PSO-aftalen i 2016.

Onsdag den 3. april inviterer Kommunalbestyrelsen alle interesserede til et orienteringsmøde kl. 19.00 i Mødesalen.