Kulturpenge til kunst i det offentlige rum.

Kulturrådet havde overfor foreslået Kommunalbestyrelsen, at der i de næste to år skal afsættes en lille pulje penge til støtte for kunst og kultur i det offentlige rum.

De fleste midler på kommunens kulturbudget anvendes til mere eller mindre lovpligtige opgaver: tilskud til foreningsarbejde, betaling for leje af lokaler og haller, lærerløn til voksenundervisning osv.

I den kommunale kulturpolitik er det imidlertid bestemt, at der for to årige periode besluttes såkaldte indsatsområder, der kan få del i kulturbudgettet på særlige vilkår.

I perioden fra 2014 til 2016 var der fire indsatsområder. Det var tyskundervisning, motion for ældre, edb-kurser og aktiviteter rettet mod flygtninge og indvandrere.
I praksis viste det sig, at kun ganske få søgte midler til disse emner.

Kulturrådet har derfor foreslået, at indsatspengene i 2017 og 2018 kan søges til synlige projekter, der understøtter kommunens almindelige ønske om at Læsø er et spændende og aktivt helårssamfund, hvor der er noget at opleve for alle og på alle tider af året.

Derfor var forslaget, at enhver, der har ønske om at lave et projekt, hvor kunst eller aktiviteter bliver gennemført og sætter spor i det fælles byrum (ikke nødvendigvis Byrum) eller i landskabet kan få medfinansieret projektet fra puljen.

Kommnalbestyrelsen vedtog Kulturrådets forslag om kunst og kulktur i det offentlige rum som indsatsområde for de næste to år.

Kakkelskulpturen ved Luddes Hus er et resultat af et børnekunstprojekt i år 2000

I løbet af kort tid vil der ligge et ansøgningsskema på her på hjemmesiden under ”Kultur og Fritid”.